30 Pembohong Yang Mengaku Menjadi Nabi | Dajjal

30 Pembohong Yang Mengaku Menjadi Nabi | Dajjal

Masroor Library – Sebelum kita membahas mengenai 30 Dajjal atau pembohong yang mengaku menjadi nabi sesudah Nabi Muhammad SAw marilah kita sedikit membahas apa itu pengertian Dajjal. Banyaknya persepsi atau penafsiran tentang Dajjal hingga kita dihadapkan akan banyaknya bayangan atau angan dalam menvisualisasikan sosok Dajjal dalam arti sebenarnya.

Dajjal menurut arti logat menurut Kitab Lisanul Arab,

 1. Tukang sepuh atau tukang bohong
 2. Dajjal akan keluar di akhir umat ini; ia disebut Dajjal karena ia suka mencampuradukkan perkara yang hak dengan yang batil; banyaknya [Dajjal] itu memenuhi dunia dengan penganutnya.
 3. Ibnu Kholawih mengatakan: tidak ada satupun tafsir yang dapat menandingi tafsir Ibnu Umar dalam kebagusannya. [menurut tafsir Ibnu Umar] Dajjal adalah tukang memalsukan, tukang bohong dan tukangh tipu atau tukang menjual hak dengan kebohongan.

Menurut Kitab Munjid

Dajjal itu tukang bohong; Almasihiddajjal pun tukang bohong yang akan keluar di akhir zaman. Dajjal itu ialah segolongan manusia yang [banyaknya] memenuhi dunia.

Menurut Kitab Aqrobul Majma’ul Bihar

Abu Bakar meminang Fatimah kepada Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah SAW; sesungguhnya Fatimah telah kuperuntukan bagi Ali, saya bukan pembohong, saya tidak membohongi anda, dan saya tidak menipu anda.

Jadi pada intinya dari keterangan-keterangan di atas kata Dajjal berarti [tukang] bohong, [tukang] tipu, [tukang] sepuh, [tukang] memalsu, Lebih jelasnya Dajjal adalah nama sifat bukan nama jenis. [Pembahasan tentang Dajjal akan dibahas tersendiri secara rinci].

Tentang adanya 30 Dajjal atau nabi palsu Rasulullah SAW bersabda:

Di waktu dekat akan ada di kalangan umat ku 27 orang pembohong [Dajjal], empat diantaranya adalah wanita. [muslim]

Sabda Rasulullah SAW lainnya:

Bakal ada Dajjal pembohong, banyaknya hampir 30 orang, semua mereka mengaku menjadi Rasul Allah. [Muslim]

Sabda Rasulullah SAW lainnya;

Bakal ada di waktu yang dekat di golongan umatku, 30 Dajjal pembohong, mereka semua mengaku menjadi Nabi.[Tirmidzi]

Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan Hadis tersebut,

Apa tanda-tandanya ya Rasulullah ?” Jawab Rasulullah SAW “Mereka akan melakukan sunah yang menyalahi sunahku dan sunah agamaku“. [Kanzul Ummal j 7:171]

Mengenai 3 Hadis tersebut di atas banyak ulama mengatakan sudah terbukti sempurna kenyataannya seperti yang tertulis di Kitab Lama’at Tirmidzi 2:65.

Sebagian besar dari mereka sudah terbukti dan sudah dibinasakan Allah dan untuk seterusnyapun barang siapa yang mengaku menjadi Nabi, padahal palsu, niscaya akan dibinasakan Allah juga In Sya Allah.

Untuk lebih jelasnya 30 Dajjal yang dimaksud seperti yang tertulis di Kitab Mukammilul Muhammad [penulis; Muhammad Ibni Yusuf Sanusi] dan Kitab Hujajul Kiromah [penulis; Nawab Husein Khan] hal 238 – 239 sebagai berikut

 1. Musaillamah Kadzdzab
 2. Aswad Ansi
 3. Tulaihah bin Huwailid Asdi
 4. Mukhtar
 5. Ahmad Husein Al Mutanabbi
 6. Bahbud
 7. Yahya Ibni Zakariya KIrmiti
 8. Isa Ibni Mahrawiyah
 9. Al Basandi
 10. Al Nawahandi
 11. La
 12. Utsman Ibni Nahik
 13. Muhammad Ibni Tumrad
 14. Abu Manahur Ajli
 15. Tharif
 16. Sholih Ibni Tharif
 17. Banan bin Sam’an
 18. Yusiya
 19. Ishak Ihris
 20. Faris Bin Yahya
 21. Abdullah Ibni Ma’sum
 22. Mahmud Bin Faraj
 23. Laqik bin Malik
 24. Ustadz Syis
 25. Mughirah Ibni Sa’id
 26. Ibrahim Bazis
 27. Syekh Muhammad Khurasan
 28. Ali Muhammad Bab
 29. Hesein Ali
 30. Gazali Saghir

Bahkan yang lebih parah lagi yang mengaku menjadi Allah

Sulaiman Karmati bin Abu Sa’id, mengaku menjadi Allah dan mati terjangkit penyakit cacar [Tarikh Kamil Ibni Asir

Atta Mukannah, juga mengaku menjadi Allah [Tarikh Kamil Ibni Asir] [Goes]

 

Sumber: Sebuah Tinjauan Tentang Ash Habul Kahfi

No Responses

Tinggalkan Balasan