Cara Sahabat Masih Mau’ud AS Dalam Melaksanakan Da’wat Ilallah

Cara Sahabat Masih Mau’ud AS Dalam Melaksanakan Da’wat Ilallah

Da’wat Ilallah

Lihatlah, pengorbanan yang mengasyikkan, Itulah Dai’ Ilallah,
Lihatlah, darah dikorbankan di jalan ini, Demi Dai’ Ilallah.

Orang-orang kafir terus mengganggunya, menghalanginya
Tetapi, tetapi lihatlah, ruh iman orang Ahmadi tetap hidup,
Dai’ Ilallah tetap hidup.

Tujuan diutusnya Hadhrat Masih Mau’ud AS

Ciptaan ALLAH SWT dalam dunia ini beraneka ragam. Kalau kita perhatikan begitu indah alam dunia ini, tetapi dari semua yang paling indah adalah Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang paling mulia, rajanya Nabi-nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling arif bijaksana, rahmat untuk seluruh alam.

Untuk menyampaikan khabar suka inilah tujuan Hadhrat Masih Mau’ud AS diutus di Akhir Zaman ini supaya menyelamatkan dan menjadi pintu keselamatan bagi hamba ALLAH, serta memasukannya ke dalam bahtera Laa Ilaaha Illaallahu Muhammadun-Rasuulullah.

Hadhrat Masih Mau’ud AS dengan gagah berani menyampaikan khabar suka ini. Beliau bersabda:

“Dengarlah, hai penduduk alam dunia ini, yang hidup di barat maupun di timur, aku akan menyerukan kepada kalian semua bahwa Tuhan Yang Benar Hanya ALLAH, Yang Besar. Agama yang paling benar hanyalah Islam, Kitab yang paling sempurna adalah Al Quran, Nabi yang paling sempurna hanya Nabi Muhammad SAW, raja semua Nabi, rahmat untuk seluruh alam.”

Fitrat Suci

Di Akhir Zaman ini kewajiban kami dan pekerjaan kamilah berda’wat ilallah.
Tetapi fitrat suci, fitrat sucilah yang akan terpesona dengan pekerjaan da’wat ilallah.
Ganjaran yang mulia akan menyertainya selalu.

Da’wat Ilallah Yang Khas Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Masih Mauud AS

Para sahabat RA Hadhrat Masih Mau’ud AS selama hidupnya sangat tergila-gila dalam medan jihad da’wat ilallah. Dengan hati yang sangat ikhlas yang sedalam-dalamnya terus berkhidmat dalam membela agama Islam di Akhir Zaman ini. Dengan kekuatan dan kecintaan yang dalam kepada Hadhrat Masih Mau’ud AS seolah-olah wajah Hadhrat Masih Mau’ud AS ada dalam wujudnya.

Oleh sebab itu para sahabat menjadi singa ALLAH di medan da’wat ilallah. Diantara mereka adalah orang-orang sederhana, orang-orang kaya, para buruh pabrik, para pedagang para ahli sufi, alim ulama, pegawai pemerintah, tuan tanah, tentara [perwira maupun prajurit], para darweys, orator [ahli pidato], ahli syair, pengarang, ahli hadits nabi SAW, ahli tafsir, ahli fiqih, ahli hukum, dan orang-orang suci yaitu para waliulah.

Semua para sahabat ini sangat tergila-gila akan jihad da’wat ilallah. Ini semua satu bukti kebenaran Hadhrat Masih Mu’ud AS dalam menyampaikan khabar suka bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat. Hadhrat Masih Mau’ud AS menulis masalah nubuatan Hadhrat Nabi Besar Muhammad SAW tentang para sahabat di Akhir Zaman yang berjumlah 313 orang.

Berkat para dai’ ilallah ini, sebelum wafat Hadhrat Masih Mau’ud AS [kira-kitra dua tahun menjelang kewafatan beliau] jumlah anggota mencapai 400.000 orang yang tersebar di seluruh dunia, diantaranya, di Thaif, Mekkah, Baghdad, Syam, Kabul, Afrika Timur, London, Bukhara. Mereka semua terdaftar sebagai sahabat Masih Mau’ud AS (buku Anjam Atham). Para sahabat Hadhrat Masih Mau’ud AS memegang peranan penting dalam menegakan khabar suka ini dan membuat pondasi Jemaat di Mancanegara.

Diantara sahabat tersebut sebagian akan saya sebutkan :
1. Hadhrat Chaudry Fatah Muhammad RA
2. Hadhrat Shufi Husein Musa Khan RA
3. Hadhrat Mufti Muhammad Shadiq RA
4. Hadhrat Maulana Abdur Rahman RA

Para sahabat ini melakukan da’wat ilallah ke negara Inggris, Australia, Amerika, Afrika Barat, Mauritis, Mesir, Jerman, Syam, dan lain-lain.

Para sahabat keturunan Iran yang secara ikhlas melakukan da’wat ilallah diantaranya ialah Hadhrat Shufi Hafidz Ghulam Muhammad, Hadhrat Syekh Muhammad Ahmad Irfani, Hadhrat Malik Ghulam Fariz, Hadhrat Abdul Majid, Hadhrat Waliullah Zainal Abidin, beliau orang terkemuka di negaranya, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa para sahabat hanya tinggal sedikit lagi dan sudah tua usianya.

Tentara Ruhani Islam

Tentara Ahmad pembela Islam di Akhir Zaman, aku Cinta kepada tentra Ahmad
Cinta yang dalam di lubuk hatiku, tinggallah kenangan perjuangan mereka
Akan kuingat dan akan selalu di ingat, akan kukenang dan akan selalu di kenang
Tentara rohani Islam, tentara da’I ilallah, singa-singa ALLAH d akhir Zaman

Dalam kesempatan ini saya hanya akan menerangkan 3 kisah para sahabat RA saja:

1. Hadhrat Maulana Husein Ali Bagapuri RA

Beliau RA ini salah satu sahabat yang sangat mencintai Hadhrat Masih Mau’ud AS. Beliau selalu taat terhadap perintahnya sehingga beliau paling rajin dan giat penuh semangat dalam melaksanakan da’wat ilallah. Beliau mempnyai fitrat yang suci, beliau selalu membaca dan menulis riwayat Nabi Besar Muhammad SAW, beliau seorang professor yang cerdik, cerdas dalam menghadapi segala macam masalah. Beliau seorang orator [ahli pidato], kawan-kawannya sangat menyukai beliau.

Kawan beliau namanya Maulana Sayyid Sularman Madawi, seorang hakim Agung di negara bagian India dalam ceramahnya beliau menyebut-nyebut kehebatan Hadhrat Maulana Husein Ali Bagapuri RA. Demikian juga seorang ulama besar, ahli syair, guru besar yang sangat terkenal, yaitu Sir Muhammad Iqbal, menulis dalam bukunya yang ditulis berjudul The Preacher Of Islam [Pengkhutbah Dari Islam] dimana surat kabar Muslim pada tgl, 8-4-1896 mengulas buku tersebut sebagai berikut:

“Maulana Husein Ali Bagapuri sewaktu sekolah dulu adalah seorang murid yang sangat sedehana tetapi amat pandai. Hanya beberapa bulan saja bisa menyelesaikan kuliahnya, prestasinya sangat melambung meninggalkan para seniornya. Ia menjadi staf pengajar dan pada tahun 1874 beliau diangkat menjadi rektor Fits School.

Tetapi beliau sedikitpun tidak tertarik dengan jabatan ini, beliau ingin menjad dai’ Islam. Dan pada tahun itu juga beliau mengundurkan diri padahal kawan-kawannya mengusulkan supaya jangan melepaskan jabatan yang penting tersebut, akan tetapi beliau tidak menghiraukan usul-usul dari kawannya itu dan beliau melepaskan jabatannya.

Kemudian beliau masuk anggota lembaga Istifa yang bergerak dalam bidang pengembangan Islam, lembaga tersebut maju pesat dan akhirnya lembaga tersebut menerbitkan surat kabar Sinar Islam sampai beberapa lama. Beliau sering memberikan ceramah-ceramah yang isinya tentang kebesaran Islam dan kemuliaan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga para pendeta yang mau mengkristenkan dunia tidak berkutik menghadapi perjuangan beliau. Beliau sering dipanggil untuk berceramah tentang Islam di desa maupun di kota, di kota besar maupun di kota kecil. Pernah beliau dipanggil untuk berpidato di kota besar Dacca [ibukota Bangladesh], orang Dacca sangat terkesan oleh ceramah beliau, kehebatan beliau dalam menyampaikan pidato sungguh luar biasa.”

Beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia, berilmu tinggi, kaya raya, namun selalu merendahkan diri, merendahkan hati, oleh sebab itu beliau sampai sekarang di kota Dacca selalu dikenang dan diingat. Beliau seorang penulis yang sangat terkenal di zamannya oleh sebab itu beliau masuk sejarah dunia, nama beliau selalu disebut-sebut sampai sekarang. Dan setelah beliau Bai’at dengan mudah di tangan Hadhrat Masih Mau’ud AS kegiatan beliau bertambah meningkat, betul-betul bertambah rajin bersemangat tak pernah padam.

Beliau RA sangat taat terhadap Hadhrat MAsih Mau’ud AS dan menyempurnakan semua haq (kebenaran) sebagaimana yang tercantum dalam syarat-syarat baiat. Beliau anggota Jemaat sejati. Beliau RA dalam bidang da’wat ilallah paling utama, siang malam selalu berda’wat ilallah sehingga dengan perantaraan beliau banyak orang yang masuk ke dalam bahtera Hadhrat Masih Mau’ud AS.

Beliau oleh Hadhrat Masih Mau’ud AS terpilih untuk berda’wat ilallah ke negara barat, tetapi sayang ALLAH SWT memanggil beliau sebelum keberangkatannya, wafat pada th 1894. Kira-kira beberapa jam sebelum beliau wafat beliau RA sempat bertabligh kepada sahabatnya yang beragama Kristen (Da’wat Islam: 229). Tentang beliau RA Hadhrat Khalifatul Masih II RA bersabda,

“Saya sangat mengagumi buku-buku yang ditulis oleh beliau. Buku beliau RA sangat bagus sehingga saya sering membaca buku beliau.”

Beliau RA sangat fasih dalam bahasa Inggris, dan beliau seorang ahli sastra bahasa Inggris, bahkan melebihi ahli sastra seoang Inggris Ahli. Apabila beliau RA memberikan ceramah atau pidato dari mana-mana orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan, dan sewaktu mendengarkan pidato beliau banyak yang terharu dan fana (larut) sehingga suara tangisan bergemuruh seperti ombak laut. Beliau RA penghidmat sejati Jemaat, beliau penghidmat Islam sejati yang mempunyai akhlak dan budi pekerti, adab serta sopan santun yang luhur, rendah hati, tetapi beliau dalam jihad da’wat ilallah sangat tergila-gila, beliau singa ALLAH Akhir Zaman, tentunya ini semua membuktikan kebenaran pendakwaan Hadhrat Masih Mau’ud AS Imam Akhir Zaman.

2. Hadhrat Maulana Adul Karim Sialkot RA

Beliau RA sangat tergila-gila akan jihad da’wat ilallah, oleh karenanya kedudukan ruhani beliau sangat tinggi lagi terkemuka. Pada tahun 1896 beliau RA ditunjuk oleh Hadhrat Masih Mau’ud AS untuk membacakan karya tulis beliau AS dalam Konferensi Agama-Agama di seluruh Hindusta, Hadhrat Masih Mau’ud AS pun turut hadir dalam acara tersebut.

Sewaktu beliau RA membacakan karya tulis Hadhrat Masih Mau’ud AS tersebut sangat fasih, kata demi kata sangat jelas sehingga saking gagah beraninya suara beliau membakar suasana, menggelegar seperti suara petir namum mengasyikkan para pendengar. Hadhrat Masih Mau’ud AS melihat hal ini bersabda:

“Para peserta konferensi sangat terharu dan tertarik terhadap isi buku, terutama kepada pembacanya. Melihat cahaya terang ini seolah-olah ribuan malaikat hadir di situ. Setiap yang hadir dan peserta konferensi semuanya terheran-heran dan sangat merasa kagum yang luar biasa sehingga hal itu menjadi pembicaraan khalayak ramai. Maka Pembela Islam waktu itu mendapat kemenangan, dan tentu akan cepat sempurna khabar suka bahwa Islam akan menang atas semua agama di dunia” (Anjam Atam: 34)

Hadhrat Maulana Abdul Karim RA suaranya sangat nyaman, ALLAH SWT memberikan suara yang sangat merdu kepada beliau RA. Apabila beliau RA membaca kalam Suci Ilahi maka yang mendengarnya semua terdiam dan merasa terharu sehingga banjirlah air mata karena kata-kata Kalam Suci Ilahi masuk ke dalam telinga hati sanubari yang sangat dalam, walaupun yang mendengarnya bukan orang-orang Islam. Ada kawan dekat beliau RA namanya Hadhrat Fir Sirajuddin Haq menerangkan bahwa:

“Tn Abdul Karim mempunyai lidah yang ajaib sekali. Apabila Tn Abdul Karim membaca buku berbahasa Farsi persis seperti orang Farsi membaca. Dan apabila membaca syair bahasa Farsi suaranya sangat indah sekali melebihi suara penyair Farsi yang terkenal yaitu Tn Syekh Saidi. Apalagi kalau beliau membaca syair bahasa Urdu, wah, suaranya nyaman, lembut nan halus. Kita terbuai dibuatnya, lalu timbul semangat berda’wat ilallah. Terlebih lagi kalau beliau membaca syair bahasa Arab persis seperti orang arab asli, enak didengar oleh siapa saja dan menimbulkan gairat rohani lalu tenggelam dalam keasyikan. Demikian juga kalau beliau membaca bahasa Inggris dan bahasa Punjabi.”

Pada tahun 1898 beliau menetap di Qadian darul aman, dan setelah menetap di Qadian beliau sangat rajin berda’wat ilallah ke luar daerah Qadian [masuk desa keluar desa, masuk kota keluar kota] terus dan terus berda’wat ilallah sehingga beliau menjadi contoh yang paling baik sebagai dai’ ilallah. Di Qadian juga beliau RA oleh Hadhrat Masih Mau’ud AS diberi kesempatan yang sangat banyak untuk memberikan ceramah-ceramah. Hadhrat Masih Mau’ud AS melihat beliau sangat terhibur dan sangat senang sekali. Pada tahun 1899 Hadhrat Masih Mau’ud AS menyarankan :

“Saya sangat menginginkan para ahmadi yang berada di Qadian untuk selalu belajar dari beliau karena beliau RA orang yang berilmu tinggi yang serba bisa. Beliau RA mempunyai budi pekerti yang lemah lembut, rendah hati, akhlaknya mulia yang harus kita contoh. Kita semua harus berusaha seperti kehidupan beliu. Beliau RA selalu bekerja keras melaksanakan da’wat ilallah, sangat giat lagi bersemangat tinggi. Beliau RA singa ALLAH, tentara Islam yang sejati.” (Malfuzat, 295)

Setelah beliau RA wafat Hadhrat Masih Mau’ud AS sangat berduka kehilangan sahabatnya itu dan karenanya beliau selalu terkenang terus oleh sebab itu beliau AS selalu menceritakan riwayat hidupnya kepada para sahabatnya yang lain.

Hadhrat Masih Mau’ud AS bersbda:

“Kami selalu terkenang akan wujud beliau RA, saya sangat mencintai beliau RA. Beliau RA sangat banyak faedahnya bagi umat manusia. Beliau RA singa podium, sangat hebat dalam berpidato, beliau ahlinya. Dalam wujud dan kehidupan beliau dipenuhi rasa kecintaan, persaudaraan yang tinggi, ridha, ikhlas dalam keadaan bagaimanapun. Dalam segala hal tidak nampak dalam diri beliau keluhan, dan kalau ada hal yang memberatkan serta berat untuk dilaksanakan sedikitpun beliau tidak pernah berkata-kata (mengeluh) dan dilaksanakan. (Malfuzat, 268)

Setelah Hadhrat Maulana wafat hari itu ada sahabat beliau melaporkan kepada Hadhrat Masih Mau’ud AS tentang dirinya, sahabat tersebut namanya Hadhrat Syekh Yakub Ali RA, salah seorang editor Al Hakam [sekarang Al Fadhl] melaporkan:

“Saya mempunyai pengalaman dengan beliau yang banyak sekali. Salah satu diantaranya ialah apabila beliau memberikan Tarbiyat sering berkata pada hadirin bahwa ‘Kalau orang dalam pidatonya tidak mengemukakan kebenaran Hadhrat Masih Mau’ud AS, walaupun pidatonya hebat, mahir, berkobar, dalam pandangan saya hal itu suatu hal yang tidak bermanfaat, tidak mengandung berkat dan kebaikan dan juga tidak mengandung khasiat. Setelah mendengar laporan ini Hadhrat Masih Mau’ud AS keluar air matanya, wajah beliau menjadi berwarna sangat indah, menahan rasa haru tentang sahabatnya itu.” (Malfuzat, 267-268)

Pada kesempatan Jalsah Salanah 1906 Hadhrat Masih Mau’ud AS sedang berjalan-jalan di bagian Bahesty Maqbarah (perkuburan para ahli syurga) dengan para sahabat lain, dan Hadhrat Masih Mau’ud AS bersabda kepada para sahabat beliau:

“Beliau RA menjalani kehidupan dengan kesucian tanpa cacat. Beliau RA tak pernah memperdulikan lezatnya kehidupan duniawi, karena sangat tergila-gila dalam tugas da’wat ilallah, siang dan malam sibuk dengan pekerjaan ini. Oleh sebab itu beliau RA melepaskan jabatannya yang tinggi sebagai pegawai pemerintah. Setelah mengundurkan diri dengan gaji Rs 200.000 [sekarang sekitar Rp 4000.000,–pent] setiap bulannya tetapi sedikitpupn beliau RA tidak tertarik akan semua itu, malah beliau RA melewatkan kehidupan duniawinya sangat minimum sekali, sekalipun beliau orang besar dan berilmu tinggi. Hiburan beliau RA diwaktu senggang hanya membaca Al Quran serta menelaah buku-buku bahasa Arab. Beliau RA melaksanakan Ajaran Islam secara sungguh sungguh, baik secara jasmani maupun rohani. Walaupun mempunyai kesehatan yang kurang baik, lemah, akan tetapi hal ini oleh beliau selalu disembunyikan, tidak pernah berhenti dalam berkhidmad membela Islam di Akhir Zaman, menjadi singa ALLAH. Beliau RA menulis buku-buku rohani yang sangat tinggi nilainya oleh sebab itu saya menerima ilham tentang beliau berbunyi Pemimpin orang-orang Muslim. Saya mengetahui bahwa ini tentunya ganjaran yang tinggi dari ALLAH SWT berkat perjuangan beliau RA sebagai dai’ ilallah di Akhir Zaman” (Buku Hezam, hal 365)

3. Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA

Sekarang saya ingin menerangkan kisah dai’ ilallah , sahabat Hadhrat Masih Mau’ud AS yang bernama Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA. Beliau mempunyai derajat rohani yang tinggi, beliau salah seorang dai’ ilallah yang sangat terkemuka.

Pada tanggal 19 -7- 1903 darahnya dikorbankan untuk membuktikan kebenaran pendakwaan Hadhrat Masih Mau’ud AS. Beliau RA seorang tokoh terkemuka di negerinya, dan sebelum beliau RA menerima kebenaan pendakwaan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad AS sebagai Imam Mahdi, Masih Mau’ud di Akhir Zaman mempunyai 50.000 murid. Tentang beliau Hadhrat Masih Mau’ud AS bersabda:

“Beliau RA sangat termasyhur di negerinya dan kemasyhuran beliau RA tiada duanya. Kematinya membuktikan kebenaran pendakwaanku sebagai Imam Mahdi, Masih Mau’ud di Akhir Zaman. Beliau RA memberikan contoh yang sangat mulia. Kalau saja dibandingkan dengan perjuangan Hadhrat Husein RA jauh lebih baik perjuangan Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA, sebabnya adalah perjuangan Hadhrat Husein RA ketika melawan Yaziz dibantu oleh para prajurit membawa pedang, dan bersama Hadhrat Husein RA banyak juga prajurit lainnya yang gugur mati syahid dalam pertempuran tersebut dibunuh dengan pedang oleh orang-orang ambisius. Sedangkan Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA tidak mempunyai prajurit, tidak membawa pedang dan yang dihadapi adalah kerajaan yang mempunya bala tentara yang sangat kuat dengan kekuatan jasmani betul-betul beliau RA tidak ada kesempatan untuk membela atau untuk melawan.” (Malfuzat, 233)

Tubuh beliau diikat dengan rantai besi dan kedua kakinya dikalungi bola besi sehingga berat rantai tesebut melebihi kekuaran badan beliau. Mengenai masalah beliau RA Hadhrat Masih Mau’ud AS bersabda:

“Beliau RA atas perintah Amir / raja [Afganistan] telah ditangkap lalu dimasukan ke dalam penjara, dan di dalam penjara beliau diikat oleh rantai dari leher hingga pinggang. Beratnya pengikat itu sekitar 40 kg. Dan kedua kaki beliau juga diikat, yang kiri diikat dengan rantai yang dibanduli bola besi yang beratnya sekitar 15 kg, demikian juga kaki kanan diikat dengan rantai besi seberat 15 kg.

Jadi seluruh tubuh yang penuh berkat tersebut diberi beban 40 kg + 30 kg = 70 kg dan beliau dipenjara lebih dari 4 bulan lamanya. Selama dalam masa tahanan beliau oleh raja selalu diberi kesempatan untuk keluar dari Jemaat dan melepaskan keimanannya, dan kalau saja

Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA keluar dari Jemaat serta melepaskan keimanannya maka beliau RA akan diberi kedudukan yang tinggi dalam kerajaan, akan tetapi Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA selalu menjawab dengan gagah berani, ‘Saya sedikitpun tidak akan melepaskan kebenaran, dengan seyakin-yakinnya bahwa Hadhrat Ahmad itu Masih Mau’ud Akhir Zaman dan tidak ada yang lebih baik dari keyakinan ini walaupun jiwa, istri dan anak, handai taulan menjadi binasa. Keimananku selalu mendapat tempat palin utama dalam dadaku. Jiwaku, keluargaku, istri dan anak, handai taulan tidak akan saya hiraukan. Demi Tuhan semuanya telah kukorbankan untuk membela kebenaranku ini!”

Setelah empat bulan berlalu berhbung beliau RA masih tetap dalam pendiriannya maka masa penahanan ditambah lagi. Kemudian beliau RA dipanggil lagi oleh raja, dan raja yang zhalim itu kembali menyuruh keluar dari Jemaat dan harus ingkar dari kebenaran dan ia menekankan akan memberikan kedudukan yang tinggi serta akan menyelamatkan beliau RA dan akan memberikan tempat hidup yang serba ada. Lalu Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA menjawab dengan gagah berani dengan suara yang menggelegar. ketika itu hadir para hakim, menteri, dan tokoh-tokoh terkemuka kerajaan tetapi beliau RA tidak ada rasa takut sedikitpun dan bersabda: ’Ini suatu hal yang sangat tidak mungkin bahwa saya harus melepaskan kebenaran ini. Saya sudah yakin dan keyakinan tersebut tidak mungkin ada yang bisa merubah’ lalu semuanya terdiam.

Pada suatu hari Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA menginginkan debat [dialog] dengan para ulama, dan mendengar hal ini raja sangat senang sekali. Kemudian dihari berikutnya raja mengadakan acara perdebatan pada hari yang telah ditentukan. Maka dari pihak raja ada para mufti besar dan ada pihak ketiga seorang dokter. Ia adalah seorang tokoh pembenci kebenaran pendakwaan Hadhrat Masih Mau’ud AS berasal dari Lahore.

Acara debat diadakan di Masjid Jami’ Shalih, masjid kerajaan. Banyak orang yang datang untuk melihat acara debat tersebut, pokoknya ramai sekali. Tetapi tahu-tahu dalam acara debat ini bukan secara terbuka atau debat langsung karena mereka takut kemudian debat dilakukan secara tertulis karena banyak pengunjug. Dan tidak apa-apa yang terjadi tahu-tahu dalam debat tersebut diumumkan bahwa Maulana Sayyid Abdul Latif RA seorang yang kafir lalu para pengunjung bersorak sorai.

Kemudian dalam kesempatan itu beliau RA ditanya lagi oleh seorang mufti ghair, ‘Kalau Hadhrat Amad sebagai Isa dan Masih Mau’ud AS maka bagaimana keadaan Isa yang masih hidup di lngit ?’ Dengan gagah berani beliau menjawab, ‘Nabi Isa telah wafat karena dalam Al Quran ALLAH SWT telah berfirman’. Mendengar hal ini mufti tersebut tersinggung perasaaannya, seolah-olah perkataan tersebut pekerjaan yang munkar, lalu bergemuruh lagi teriakan ‘Kafir, Kafir!’ kemudian dalam kertas-kertas ukuran besar ditulis yang menyatakan bahwa yang mengatakan Nabi Isa AS telah wafat adalah seorang kafir kemudian disebarkan.

Sewaktu beliau berjalan menuju penjara dengan diikat rantai besi lalu ada seorang kyai dengan tingkah laku buruk [dan kyai tersebut dikawal oleh 8 orang yang membawa pedang terhunus] lalu ia menyuruh supaya Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA tidur dan setelah tidur kepalanya diinjak dan kyai tersebut berdiri di atas kepala Hadhrat Maulana Sayyid Abdul Latif RA dan dengan sombong kyai tersebut menyatakan, “Kafir,Kafir” lalu diikut oleh yang lain kemudian beliau dimasukkan lagi ke dalam penjara.

Pada keesokan harinya beliau dipanggil lagi oleh raja, waktu itu sudah banyak yang hadir disana, pegawai tinggi kerajaan dan para keluarga. Lalu raja yang zhalim itu menyuruh lagi beliau RA melepaskan keimannya itu. Namun walaupun dalam keadaan lemas beliau RA menjawab dengan gagah berani seperti singa mau menerkam mangsanya, ‘Sekali-kali jangan punya harapan bahwasanya saya akan melepaskan kebenaran ini.”

Setelah berkali-kali beliau RA selalu menolak permintaan raja lalu orang-orang termasuk raja menjadi putus harapan dan raja menulis diatas kertas ukuran besar yang isinya:

“Bagi si kafir hukumnya adalah rajam”, lalu kertas tersebut dikalungkan di leher beliau RA kemudian raja memerintahkan kepada bawahannya supaya hidung beliau RA yang beberkat itu ditusuk oleh besi lalu dimasukan tali dan ditari ke lapangan tempat merajam orang. Atas perintah raja yang zhalim itu lalu dilaksanakan oleh bawahannya, dan walaupun merasa sakit yang amat sangat tetapi beliau sedikitpun tidak bersuara dan tidak pernah mengeluh kecuali hanya pujian dan doalah yang keluar dari mulut beliau RA.

Selanjutnya dengan hidung diikat mulailah beliau ditarik ke luar istana dan diluar sudah ramai orang lalu beliau RA diarak berkeliling, dibawa ke pasar dan semuanya bersorak sorai menyatakan, ‘Kafir-kafir’. Begitu banyaknya orang ketika itu sehingga tidak bisa dihitung. Semua orang mentertawakan dengan penuh kebencian yang dalam dan semuanya mengikuti beliau RA dari belakang. Dalam keadaan semacam ini bangsa (penduduk) Kabul (Afgainistan) tak ada yang mempunyai perasaan atau mau menolong, hanya keluarga, istri dan anak serta simpatisanlah yang berdoa di rumah.

Setelah sampai di lapangan tempat raja berada lalu beliau RA dimasukan ke dalam lubang dikubur sampai lutut, setelah itu raja datang menghampiri beliau RA dan raja yang zhalim itu berkata, ‘Ini kesempatan yang terakhir, bertobatlah tuan dan lepaskanlah keimanan Tuan atas kebenaran pendakwaan Masih Mau’ud nanti saya akan menyelamatkan Tuan’. Lalu beliau RA dengan suara yang sangat keras bergema menjawab, ‘Saya berlindung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekali-kali saya tidak akan melepaskan kebenaran ini. Saya rela mati untuk membela kebenaran ini bahwa Hadhrat Ahmad AS itulah Imam Mahdi, Masih Mau’ud AS..!”

Kemudian raja dengan kasar memerintahkan Hakim untuk melemparkan batu, lalu hakim pun dengan suara keras meminta agar raja yang terlebih dulu melemparkan batu kearah beliau RA, lalu raja menjawab denga keras, ‘Apa hubungannya dengan saya, engkaulah yang telah membuat fatwa, oleh karena itu engkaulah yang harus pertama kali melempar!’ Kemudian Hakim turun dari kudanya dan mengambil batu lalu melemparkan kearah wujud penuh berkah itu dan mengenai kepalanya sehingga keluar darah lalu kepala beliau RA menunduk. Setelah itu lalu raja yang zhalim dan kemudian diikuti oleh hdirin yang ada disitu melemparkan batu, tidak ada seorangpun yang tidak melempar batu sehingga batu-batu tersebut mengubur wujud yang amat suci tersebut” (Tadzkirah, 50-54)

Sehari sebelum kejadian yang amat tidak berperikemansiaan itu, yakni malamnya langit menjadi merah sangat menakutkan dan beliau RA selalu mendapatkan ilham setiap saat dari ALLAH SWT. Dalam keadaan inipun saya selalu mendapat ilham dan ilham tersebut berbunyi, “Korbankanlah yang ada pada jiwa ragamu demi Aku, sedikitpun jangan merasa takut, ALLAH ridha atas ini, dan inilah yang diinginkan oleh-Ku” (Tadzkirah, 119)

Syair Hadhrat Masih Mau’ud AS Tentang Beliau RA

Abdul Latif

Abdul Latif, limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa turun kepada engkau,
Bahwa engkau, bahwa engkau, telah memperagakan contoh yang mulia, agung,
Semasa aku masih hidup, semasa aku masih hidup,
(Tadzkirah 59)

Kurang dari 100 tahun sampai sekarang sisksan turun terus menerus di Afganistan. Kejadian ini akan menjadi pupuk bagi setiap fitrat suci sehingga banyak akan lahir perjuangan-perjuangan seperti beliau RA. ALLAH SWT akan menciptakan lebih banyak lagi fitrat-fitrat suci dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang sehingga khabar suka tentang rahmat untuk seluruh alam akan sempurna.

Para sahabat yang mati Syahid dimasa Hadhrat Masih Mau’ud AS antara Lain:

1. Hadhrat Mufti Shadiq RA
2. Hadhrat Hadidz Sayyid Mukhtar Ahmad RA
3. Hadhrat Shahiza Napuri RA
4. Hadhrat Maulana Ghulam Rasul RA
5. Hadhrat Qudsi Rahibki RA
6. Hadhrat Maulana Muhammad Ibrahim Bagapuri RA
7. Hadhrat Master Abdurrahman Mehr Singh
8. Hadhrat Hafir Rasihan Ali RA
9. Hadhrat Chaudry Fatah Muhammad RA
10. Hadhrat Sayyid Mir Muhammad Shah RA
11. Hadhrat Sayyid Zainal Abidin Waliullah RA
12. Hadhrat Qori Muhammad Yusuf Faruq RA
13. Hadhrat Chaudry Muhammad Zafrullah Khan RA [wafat di masa Hadhrat Khalifatul Masih IV atba]

Banyak lagi para sahabat Hadhrat Masih Mau’us AS yang bernasib mulia setelah melaksanakan dai’ ilallah. Hadhrat Masih Mau’ud AS menerangkan masalah mati syahid:

“Bisa dikatakan mati syahid apabila orang sampai mati mempertahankan kebenaran dari ALLAH dengan melaksanakan istiqamah, rasa tenteram yang tinggi dalam menghadapi cobaan-cobaan dari ALLAH SWT, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, rasa takut, rasa malu, beriman untuk mealaksanakan kebaikan” (Malfuzat, 413-414)

Da’wat Ilallah Kewajiban Kita Semua

Saudara-saudara yang tercinta tentara Masih Muhammadi telah melaksnakan da’wat ilallah dengan gagah berani, sekarang mereka dimakamkan di [pekuburan] Bahesti Maqbarah (pekuburan ahli surga). Di Qadian maupun di Rabwah mereka sekarang sudah tinggal kenangan yang abadi yang mengandung rahmat dan berkat. Sekarang kita yang masih hidup harus melaksanakan da’wat ilallah walaupun jiwa, harta, kehormatan, waktu melayang karenanya. Hal ini menjadi suatu kewajiban antara lain ialah agar jangan sampai di dunia ini orang-orang tidak memperoleh syafaat dan karunia dari nabi Besar Muhammad SAW.

Khususnya di Jerman jangan sampai orang Ghair Muslim tidak mengetahui ketinggian rohani Nabi Besar Muhammad SAW, jangan sampai Jemaat Jerman tertinggal oleh Jemaat lain. Kenapa saya menerangkan hal ini dihadapan saudara-saudara karena 36 tahun yang lalu pada tahun 1958 Hadhrat Khalifatul Masih II RA bersabda:

“Semoga Allah SWT merestui bahwa seluruh bangsa Jerman menjadi seorang Muslim pemeluk agama Islam sehingga bangsa yang tangguh di mata bangsa-bangsa yang ada di Eropa, baik dalam segi duniawi maupun rohani. Saya belum merasa tentram, belum merasa tenang kalau bangsa Jerman hanya ada satu Mubaligh saja atau hanya beberapa orang Jemaat saja. Saya menginginkan ribuan Mubaligh lahir dari bangsa Jerman, dan jutaan bangsa Jerman bisa menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa Eropa”

Dalam Kitab Nazm Nou, cetakan kedua tahun 1986 Hadhrat Khalifatul Masih II bersabda:

“Bolsewizem (Bolsewiyk) ini suatu ajaran yang akan merusak, hendaknya kita semua jangan sampai terpengaruh atau ingin mengetahui metode Bosewiyk ini karena ajaran (system) ini akan menimbulkan kerusuhan dan ajaran (system) sangat merugikan” (Diucapkan dalam kesempatan Jalsah di Qadian, th 1942)

Para pemimpin Rusia merasakan kelemahan yang besar dalam tubuh pemerintahanya oleh sebab itu hubungan luar negerinya tertutup yang disebut sebagai tirai besi supaya kelemahan-kelamanannya itu jangan bocor. “Dan Negara ini yang mempunyai system Bolsewizem akan hancur berantakan dan dunia akan melihatnya atas perubahan ini.” (Tatanan Dunia Baru Menurut Islam, 142)

Ini suatu perkataan yang asalnya dari Tuhan yang tidak mungkin bisa berubah (gagal). Coba lihat sekarang, Uni Sofyet telah tiada. Tembok Berlin hancul, menyusul nanti yang lainnya. Nasibnya akan sama, Insya ALLAH TA’ALA Tatanan Dunia Baru menurut Islam akan tegak berdiri. Pusat persatuan bangsa-bangsa bukan di New York, bukan di Moscow, bukan di London, bukan di Bonn atau di Frankfurt, di Peking (Beijing) malainkan Mekkah Mukaramah. Ini suatu takdir yang asalnya dari Tuhan yang sudah di kabarkan sukakan 1400 tahun yang lalu oleh ALLAH SWT melalui wahyu-Nya yang diterima oleh Nabi Besar Muhammad SAW yaitu Al Quran.

Khabar Suka Tentang Kemenangan Islam di Seluruh Dunia Dari Hadhrat Khalifatul Masih II RA

Beliau bersabda:
“Orang-orang yang akan melaksanakan tugas untuk memenangkan Islam ialah orang yang sekolah di “college” (akademi) ini orang yang berasal dari ALAH. Ia masih belajar dan ia belum selesai menamatkan sekolahnya, ALLAH SWT sekarang secara perlahan-lahan akan menghancurkan peraturan-peraturan pemerintahan di luar Nizam (system) Islam, diantaramu sekalian yang belajar disini akan menyaksikan kehancuran tembok-tembok barat, tak ada yang bisa merubah keputusan ini. Tuhan menginginkan ini dan kalianlah yang akan menegakan Tatanan Dunia Baru menurut Islam.

Kalian jangan beranggapan apakah kalian itu, lihatlah bahwa Tuhan akan menolong hal ini dengan cepat sekali, sekarang pertolongan ini sudah dekat dan kamu sekalian adalah senjata-senjata yang amat dahsyat untuk menyempurnkan khabar suka ini. Kalian memang segolongan manusia yang amat lemah, yang tidak ada artinya kalau dipandang secara lahiriah, tetapi segala kekuatan yang ada pada Tuhan [dan Tuhan sudah menanamkan kekuatan pada kamu sekalian] di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Atas pertolongan ALLAH lah benteng-benteng kebatilan akan hancur lebur, oleh sebab itu kalian bersiaplah menghadapi kemenangan ini. Berdoalah setiap saat dan mintalah pertolongan setiap saat kepada Yang Maha Kuasa, dalam diri kalian tanamkanlah keyakinan ini, dan kalian akan melihat kekuatan Tatanan Dunia Baru menurut Islam akan tegak berdiri dan menara Islam akan memancarkan khabar suka dengan kokoh akan tegak bediri.” (Laporan Majlis Musyawarah, th 1943 hal 38)

Sesungguhnya ilmu-ilmu setan akan hancur dan ilmu Islam akan menyebar ke seluruh dunia. [Untuk Versi PDF silahkan download]

Penulis : Dost Muhammad Sy
Sumber : Al Fadhal, Rabwah 30 April 1994
Penterjemah : Mlv Ghulam Wahyudin
Diterbitkan di : Darsus Nomor 30/Isy/PB/94
Tulis Ulang & Edit : Bagus Sugiarto
Publikasi : MasroorLibary.Com

No Responses

Tinggalkan Balasan